Naše praxe

Významné jsou zkušenosti naší kanceláře z práva pojišťovacího, které vyplývají zejména z:

• poskytování právní asistence pro organizační složku španělské pojišťovny, sestávající ze založení jejího právního předchůdce, tvorby pojistných podmínek, aplikace IDD včetně přípravy interních dokumentů, aplikace GDPR včetně přípravy interních dokumentů, kompletní přípravy pracovněprávních dokumentů včetně vnitřních předpisů, přípravy dokumentace k dotazům ČNB k činnosti pojišťovny v rámci kontroly

• právní asistence pro největší tuzemskou pojišťovnu při likvidace včetně řešení problémů s crash-huntery a právního zastoupení v rámci soudních sporů

• poskytování právní asistence pro největší tuzemskou asistenční společnost včetně jejího založení, revize a připomínkování pojistných podmínek a smluv, z revize a připomínkování stávajících a plánovaných pojistných produktů, konzultace k GDPR poskytování právní asistence pro pojištěné, kompletní úpravy pracovněprávních dokumentů včetně vnitřních předpisů, asistence ve věci veřejných zakázek, asistence při přípravě smluvní agendy, přípravy některé dokumentace při komunikaci ČNB, přípravy pojistných podmínek a smluv

• právní asistence pro dceřinou pojišťovnu italského vlastníka včetně jejího založení, komplexního poradenství při provozu pojišťovny do roku včetně tvorby pojistných podmínek, právní asistence při výstavbě a provozu její nemovitosti,

• právní asistence pro dceřinou makléřskou společnost pojišťovny italského vlastníka sestávající

• právní asistence při zakládání společnosti, komplexního poradenství při provozu společnosti, právní asistence při tvorbě smluv s reprezentanty a vymáhání neoprávněných provizí

• právní asistence pro organizační složku německé pojišťovny pro oblast průmyslu, která spočívala ve výkonu funkce vedoucího organizační složky pojišťovny, komplexní právní asistence včetně tvorby pojistných podmínek i pojistných smluv, členství v poradním sboru představenstva pojišťovny v Německu

• právní asistence pro Servisní společnost německé pojišťovny pro oblast průmyslu, která spočívala ve spoluvlastnictví společnosti, výkonu funkce jednatele a komplexní právní asistence v tuzemsku

• právní asistence pro organizační složku švýcarské pojišťovny, která spočívala v jejím založení, komplexním poradenství při provozu pojišťovny včetně tvorby pojistných podmínek,

Za zmínku stojí zkušenosti v dalších oblastech práva jako:

práva M&A, spočívající v:
• založení první tuzemské soukromé loterijní akciové společnosti
• spolupráci na fúzi největší rakouské stavební společnosti s jednou z nejvýznamnějších německých stavebních firem, včetně kompletní realizace dopadů fúze na český trh.
• spolupráci na fúzi top francouzské farmaceutické společnosti s další top francouzskou farmaceutickou firmou, kompletní realizaci dopadů fúze na český trh, včetně a akvizice tuzemského farmaceutické společnosti.
• prodeji jedné z nejvýznamnějších českých stavebních firem francouzskému stavebnímu koncernu
• spolupráci na akvizici jedné z největších tuzemských vodárenských společností
• akvizici výrobce pivovarských KEG sudů
• založení a rozvoji více než stovky společností, zabývajících se průmyslovou výrobou
• akvizici sítě prodejců stavebnin
• koupi podílu na výrobci stavebních hmot od tuzemské energetické společnosti
• založení prodejní sítě hobby marketů pro top německý koncern
• založení prodejní sítě diskontních prodejen pro top německý koncern
• akvizici společnosti z oblasti silničního stavitelství
• akvizici několika výroben elektronických prvků

práva životního prostředí, práva nakládání s odpady i s nebezpečnými odpady spočívající v komplexním právním poradenství dceřiných společností zahraničních vlastníků, které se těmito činnostmi zabývaly

práva správního a práva památkové péče spočívající v komplexní právní asistence při kompletní rekonstrukci významného památkového komplexu ve východních Čechách

stavebního práva včetně Obchodních podmínek FIDIC spočívajícího v poskytování komplexní právní asistence při výstavbě několika desítek výrobních závodů v celkové hodnotě desítek miliard korun, dále při tvorbě a uzavírání smluv k výstavbě infrastruktury stejně jako při posuzovaní realizace těchto závazků v rámci tuzemské i mezinárodní arbitráže