Naše advokátní kancelář

patří mezi první nezávislé advokátní kanceláře vzniklé po změně poměrů.
Od roku 1990 se specializujeme zejména na poskytování advokátních a komerčně právních služeb zahraničním investorům v ČR, zejména z oblasti německy mluvících zemí. Postupem času se naše klientela rozšířila o právnické i fyzické osoby z anglicky, francouzsky a španělsky mluvících oblastí.

V současnosti poskytujeme komplexní advokátní služby zejména v oblastech korporátního práva, závazkového práva, farmaceutického práva, práva duševního vlastnictví, práva hospodářské soutěže, práva pracovního včetně právních otázek bezpečnosti práce i sociálního zabezpečení.

Významné zkušenosti máme v oblasti stavebního práva včetně smluvní praxe s použitím obchodních podmínek FIDIC (červená, žlutá, zelená i bílá kniha), stejně jako v oblasti práva životního prostředí a práva nakládaní s odpady, včetně odpadů nebezpečných. Přehlédnout nelze ani naše dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti pojišťovacího práva.
V oblasti sporné agendy máme značné zkušenosti s vedením sporů před obecnými soudy, ale především se zaměřujeme na rozhodčí řízení v tuzemsku i v zahraničí.
Členové naší kanceláře jsou vedeni na seznamu rozhodců ve Švýcarsku, Německu, Rakousku i tuzemsku.

Významné jsou zkušenosti naší kanceláře z práva pojišťovacího, které vyplývají zejména z:

• poskytování právní asistence pro organizační složku španělské pojišťovny, sestávající ze založení jejího právního předchůdce, tvorby pojistných podmínek, aplikace IDD včetně přípravy interních dokumentů, aplikace GDPR včetně přípravy interních dokumentů, kompletní přípravy pracovněprávních dokumentů včetně vnitřních předpisů, přípravy dokumentace k dotazům ČNB k činnosti pojišťovny v rámci kontroly

• právní asistence pro největší tuzemskou pojišťovnu při likvidace včetně řešení problémů s crash-huntery a právního zastoupení v rámci soudních sporů

• poskytování právní asistence pro největší tuzemskou asistenční společnost včetně jejího založení, revize a připomínkování pojistných podmínek a smluv, z revize a připomínkování stávajících a plánovaných pojistných produktů, konzultace k GDPR poskytování právní asistence pro pojištěné, kompletní úpravy pracovněprávních dokumentů včetně vnitřních předpisů, asistence ve věci veřejných zakázek, asistence při přípravě smluvní agendy, přípravy některé dokumentace při komunikaci ČNB, přípravy pojistných podmínek a smluv

Za zmínku stojí zkušenosti v dalších oblastech práva jako:

práva M&A, spočívající v
• založení první tuzemské soukromé loterijní akciové společnosti
• spolupráci na fúzi největší rakouské stavební společnosti s jednou z nejvýznamnějších německých stavebních firem, včetně kompletní realizace dopadů fúze na český trh.
• spolupráci na fúzi top francouzské farmaceutické společnosti z další top francouzskou farmaceutickou firmou. Kompletní realizace dopadů fúze na český trh, včetně a akvizice tuzemského farmaceutické společnosti.

Jsme v přímém partnerském kontaktu a spolupracujeme s řadou advokátních kanceláří jak na celém území České republiky, tak v EU, Švýcarsku, USA, Velké Británii, Indii, Číně, Malajsii, Jižní Africe, Latinské Americe, Turecku, Rusku a Ukrajině.

Komunikujeme česky, slovensky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky a rusky.


KONTAKTY

Verdunská 819/37
160 00 Praha 6 – Bubeneč

Tel.:      +420 233 323 323
GSM:    +420 603 233 335

E-mail:
office@vostarek-lawyers.cz
datová schránka: hhrfxdz


REFERENCE