lvostarek-zaloha

JUDr. Ladislav Vostárek MCIArb je zakládajícím partnerem stejnojmenné advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Prazea Evropskou akademii Práva v Trevíru.

Od roku 1990 se podílel na zásadních změnách tuzemské daňové legislativy a zákonů týkajících se podnikání. Ovládá plynně český, slovenský, německý, anglický a ruský jazyk a má dlouholeté zkušenosti z mnoha oblastí civilního práva.

Významné jsou jeho zkušenosti z práva pojišťovacího, které vyplývají:

• z Právní asistence pro organizační složku španělské pojišťovny, sestávající
– ze založení jejího právního předchůdce, tvorba pojistných podmínek, aplikace IDD včetně přípravy interních dokumentů, aplikace GDPR včetně přípravy interních dokumentů. Kompletní příprava pracovněprávních dokumentů včetně vnitřních předpisů Příprava dokumentace k dotazům ČNB k činnosti pojišťovny v rámci kontroly [show_more more=VÍCE►►► color=#2a759b less=◄◄◄MÉNĚ]

• Právní asistence pro největší tuzemskou pojišťovnu při likvidace včetně řešení problémů s crash-huntery a právního zastoupení v rámci soudních sporů

• Právní asistence pro největší tuzemskou asistenční společnost
– z jejího založení, revize a připomínkování pojistných podmínek a smluv, z revize a připomínkování stávajících a plánovaných pojistných produktů, konzultace k GDPR poskytování právní asistence pro pojištěné, kompletní úprava pracovněprávních dokumentů včetně vnitřních předpisů, asistence ve věci veřejných zakázek, asistence při přípravě smluvní agendy, příprava některé dokumentace při komunikaci ČNB, příprava pojistných podmínek a smluv
• Právní asistence pro dceřinou pojišťovnu italského vlastníka
– z jejího založení, komplexní poradenství při provozu pojišťovny do roku včetně tvorby pojistných podmínek, právní asistence při výstavbě a provozu její nemovitosti,

• Právní asistence pro dceřinou makléřskou společnost pojišťovny italského vlastníka sestávající

• Právní asistence při zakládání společnosti, komplexního poradenství při provozu společnosti, právní asistence při tvorbě smluv s reprezentanty a vymáhání neoprávněných provizí

• Právní asistence pro organizační složku německé pojišťovny pro oblast průmyslu, která spočívala ve:
– výkonu funkce vedoucího organizační složky pojišťovny, komplexní právní asistence včetně tvorby pojistných podmínek i pojistných smluv, členství v poradním sboru představenstva pojišťovny v Německu

• Právní asistence pro Servisní společnost německé pojišťovny pro oblast průmyslu, která spočívala ve
– spoluvlastnictví společnosti, výkonu funkce jednatele a komplexní právní asistence

• Právní asistence pro organizační složku švýcarské pojišťovny, která spočívala ve
– z jejího založení, komplexní poradenství při provozu pojišťovny do roku včetně tvorby pojistných podmínek,

• Práva životního prostředí, práva nakládání s odpady i s nebezpečnými odpady spočívající v komplexním právním poradenství dceřiných společností zahraničních vlastníků, které se těmito činnostmi zabývaly.

• Práva správního a práva památkové péče spočívající v komplexní právní asistence při kompletní rekonstrukci památkového komplexu ve východních Čechách

• Stavebního práva včetně Obchodních podmínek FIDIC

Práva duševního vlastnictví a práva autorského

• Práva M&A, spočívající v
– Založení první tuzemské soukromé loterijní akciové společnosti
– Spolupráce na fúzi top rakouské stavební společnosti s jednou z top německých stavebních firem. Kompletní realizace dopadů fúze na český trh.
– Spolupráce na fúzi top francouzské farmaceutické společnosti z další top francouzskou farmaceutickou firmou. Kompletní realizace dopadů fúze na český trh, včetně a akvizice tuzemského farmaceutické společnosti.
– Prodej jedné z nejvýznamnějších českých stavebních firem francouzskému stavebnímu koncernu
– Spolupráce na akvizici jedné z největších tuzemských vodárenských společností
– Akvizice výrobce pivovarských KEG sudů
– Založení a rozvoj několika více než stovky společností, zabývajících se průmyslovou výrobou
– Akvizice sítě prodejců stavebnin
– Koupě podílu na výrobci stavebních hmot od tuzemské energetické společnosti
– Založení prodejní sítě hobby marketů pro top německý koncern
– Založení prodejní sítě diskontních prodejen pro top německý koncern
– Akvizice společnosti z oblasti silničního stavitelství
– Akvizice několika výroben elektronických prvků

[/show_more]