home zaloha progress

Advokátní kancelář
Vostárek & Partner

Patříme mezi první nezávislé advokátní kanceláře vzniklé po změně poměrů.
Od roku 1990 se specializujeme zejména na poskytování advokátních a komerčně právních služeb zahraničním investorům v ČR, zejména z oblasti německy mluvících zemí. Postupem času se naše klientela rozšířila právnické i fyzické osoby z anglicky, francouzsky a španělsky mluvících oblastí.

V současnosti poskytujeme komplexní advokátní služby zejména v oblastech korporátního práva, závazkového práva, farmaceutického práva, práva duševního vlastnictví, práva hospodářské soutěže, práva pracovního včetně právních otázek bezpečnosti práce i sociálního zabezpečení.

Významné zkušenosti máme v stavebního práva včetně smluvní praxe s použitím obchodních podmínek FIDIC (červená, žlutá, zelená i bílá kniha) stejně jako z oblasti práva životního prostředí a práva nakládaní s odpady, včetně odpadů nebezpečných a přehlédnout nelze naše dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti pojišťovacího práva.
V oblasti sporné agendy máme značné zkušenosti jak s vedením sporů před obecnými soudy, ale především se zaměřujeme na rozhodčí řízení v tuzemsku i v zahraničí.
Členové naší kanceláře jsou vedeni na seznamu rozhodců ve Švýcarsku, Německu, Rakousku i tuzemsku.

NÁŠ TÝM:

JUDr. Ladislav Vostárek

Zakládající partner Dr. Ladislav Vostárek absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Evropskou akademii Práva v Trevíru.

Od roku 1990 se podílel na zásadních změnách tuzemské daňové legislativy a zákonů týkajících se podnikání.

Ovládá plynně český, slovenský, německý, anglický jazyk, komunikuje francouzsky italsky a rusky.
VÍCE INFORMACÍ ►

Mgr. Jakub Mudra

Jakub disponuje více než deseti lety zkušeností v oblasti advokacie, a to zejména v oblasti obchodního práva a transakcí, v nichž poskytuje našim klientům strategické právní poradenství.

V advokátní praxi se dále specializuje na právo nemovitostí a stavebnictví, pracovní právo a právo trestní.

Mezi největší Jakubovy úspěchy patří přeshraniční akvizice v hodnotě stovek milionů korun, Jakub poskytuje právní služby též v anglickém a německém jazyce.

Od roku 2017 jsme rozšířili působnost naší kanceláře i na oblast práva trestního a přestupkového.

Prostřednictvím členství v mezinárodní síti advokátních kanceláří Association of European Attorneys (AEA) jsme ve spojení s partnerskými advokátními kancelářemi v převážné většině zemí světa.

Jsme řádní členové německo-švýcarsko-rakouského spolku německy mluvících advokátů Europäische Anwaltsvereinigung DACH e.V.
a dalších profesních skupin.

Jsme v přímém partnerském kontaktu a spolupracujeme s řadou advokátních kanceláří jak na celém území České republiky, tak v EU, Švýcarsku, USA, Velké Británii, Indii, Číně, Malajsii, Jižní Africe, Latinské Americe, Turecku, Rusku a Ukrajině.

Komunikujeme česky, slovensky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky a rusky.


KONTAKTY

Mickiewiczova 242/17
160 00 Praha 6 – Hradčany

Tel.:      +420 233 323 323
GSM:    +420 731 445 475

E-mail:
office@vostarek-lawyers.cz


REFERENCE